test Kontakt

Napíš nám

Toto je virtuálne kontaktné miesto Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS) určené pre všetkých, ktorí sa chcú niečo opýtať alebo nám chcú poslať nejaký podnet. Vašimi podnetmi sa zaoberáme každý deň okrem dní pracovného voľna a snažíme sa čo najrýchlejšie na ne reagovať.


Ako nám napísať

Váš podnet k nám doručíte vyplnením jednoduchého formulára. Ak je nutné pripojiť k Vášmu elektronickému podnetu nejakú prílohu, aplikácia Vám to samozrejme umožní. Veríme, že budete s našou prácou spokojní, rovnako ako my veríme, že vaše podnety pomôžu skvalitniť naše služby.

Aký formulár si vybrať

MÁM OTÁZKU:formulár pre všetky typy požiadaviek, pokiaľ nejde o nižšie vedené prípady

SŤAŽUJEM SA: sem smerujte svoju sťažnosť
 
MÁM NÁPAD: posielajte sem nápady a návrhy, ktoré ak NDS zrealizuje, ich aj ocení
 
SOM NOVINÁR: formulár slúži výhradne na komunikáciu s médiami
 
ZÁKON NR SR 211/2000 Z.z.: miesto pre vaše otázky adresované NDS v zmysle uvedeného zákona. V takom prípade, ak žiadate sprístupniť informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám, je potrebné, aby zo žiadosti bolo zrejmé:
  • ktorej povinnej osobe je určená
  • meno a priezvisko
  • názov alebo obchodné meno žiadateľa
  • adresa pobytu alebo sídlo
  • ktorých informácií sa žiadosť týka
  • spôsob sprístupnenia informácií (pošta, e-mail, ...)
Žiadateľ poskytuje osobné údaje v súlade s § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Formulár

Po odoslaní prosím potvrďte overovaciu správu doručenú na Vami zadaný e-mail. Iba takto potvrdená správa bude k nám doručená. O prijatí Vás budeme informovať.

Maximálna veľkosť vložených súborov nesmie presiahnuť 8 MB.