MOTORISTA

Obmedzenie dopravy nad 12 t

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. realizovala projekt Označovanie križovatiek, diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s cestami II. a III. triedy na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Osadenie dopravných značiek

Osadenie dopravných značiek obmedzujúcich prejazd nákladných vozidiel nad 12 t sa realizoval podľa vypracovaného zoznamu úsekov ciest II. a III. triedy. Zoznam úsekov bol vypracovaný v spolupráci s jednotlivými samosprávnymi krajmi a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Do úvahy sa bralo sčítanie dopravy z roku 2010 a porovnalo sa so sčítaním dopravy z roku 2005.
 
 

Mapa križovatiek so zákazom vjazdu na cesty II. a III. triedy

 

Zobraziť Obmedzenie nákladnej dopravy na väčšej mape
 
Značenie
 
zákaz vjazdu nákladných vozidiel nad 12 t na úseky ciest II. a III. triedy