KONTAKTY

Sídlo spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídli v Bratislave v budove Apollo Business Center. Dostanete sa k nám cez recepciu, ktorá je prístupná z ulice Mlynské Nivy alebo z vnútornej pasáže Apollo Business Center.

Adresa sídla spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
821 09 Bratislava
 
Písomné žiadosti doručujte iba na adresu sídla spoločnosti. Doručenie žiadosti na inú adresu ako je sídlo spoločnosti sa nepovažuje za žiadosť doručenú podľa zákona a neplynú lehoty na jej vybavenie.
 
Úradné hodiny podateľne: pondelok až štvrtok 08:00 - 15:45, piatok 08:00 - 15:15
 
Telefonický kontakt: +421 2 583 11 111 - recepcia
 
 

Charakteristika spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 821 09 Bratislava
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sa, vložka č. 3518/B, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, IČ DPH: SK 202 193 7775
 
 

Vysunuté pracovisko sídla spoločnosti

Adresa
Telefonický kontakt
Na tomto pracovisku sídli
Národná diaľnična spoločnosť, a.s.
Polianky 19
841 01 Bratislava
 +421 2 583 11 000
odbor predaja diaľničných nálepiek
oddelenie zmluvnej dokumentácie a správy registratúry
odbor kontroly
odbor krízového riadenia
oddelenie nákupu a predaja
Národná diaľnična spoločnosť, a.s.
Domkárska 9
821 05 Bratislava
+421 2 434 13 813
oddelenie správy registratúry
odbor mostov a COP
laboratórium